Sâu bệnh hại chè

Tag: Sâu bệnh hại chè


Hiển thị 1/1 Kết quả

Chè có rất nhiều sâu bệnh hại phổ biến như: Đốm mắt cua, thối búp, phồng lá, chấm xanh và côn trùng gây hại như sâu vẽ bùa, bọ xít muỗi, bọ trĩ. 

Để phòng trị sâu bệnh hại chè bà con kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học Emina với chế phẩm trừ sâu BT và MB


Hotline: 0243 640 8795